Danh mục: Men ủ

Men ủ vi sinh Alpha win ngủ nhanh mục sạch tuyến trùng và nấm bệnh

THÀNH PHẦN Của men ủ vi sinh: Trichoderma sp 1,14×10 cfu/g, Aspergillus niger 1,11×10° cfu/g, Bacillus subtilis 1,14×10° cfu/g, Độ ẩm 30%, Phụ gia sinh học đặc biệt, cân bằng hệ VSV: Trichoderma Koningii %0E 0.39×10° cfu/g, Trichoderma Harzianum 0.39×10° cfu/g, Trichoderma Hamatum 0.39×10° cfu/g, Trichoderma Viride 0.39×10° cfu/g Bacillus Thuringiensis 1×10° cfu/g, Bacillus Licheniformis […]

Read More

Trichoderma 2 tỷ bào tử vi sinh đậm đặc hữu cơ

Vi sinh hữu cơ đậm đặc với 2 tỷ bào tử trichoderma kháng nấm, khống chế tuyến trùng, phân hủy rơm rạ, xác bã thực vật tái tạo mùn cho đất Thành phần +Trichoderma sp ( bao gồm Trichoderma aurevivide, Trichoderma viride, Trichoderma harzianum, Trichoderma konigi, Trichoderma ): 1.000 x 106cfu/g +Hữu cơ : 15%, […]

Read More