Danh mục: Kinh nghiệm

Cách trị kiến, thuốc trị kiến trên cây cà phê, trị kiến trên cây ăn trái, cách diệt kiến hiệu quả

Cách diệt kiến trên cây cà phê, cây ăn trái hiệu quả nhất

Dưới đây là những cách diệt kiến nhanh, nhẹ hiệu quả đã được nhiều người áp dụng Diệt kiến bằng mồi nhử +sử dụng từ 1,5gr – 3gr thuốc trừ sâu (configent 800wg, virigent 800wg, fip 800, finico 800wg…. ) trộn với mỡ nước, nước đường hoặc sữa đặc cộng thêm trứng quấy đều nhau […]

Read More