Danh mục: Cây hồ tiêu

chết nhanh mới chớm trên lá

Biểu hiện của bệnh chết nhanh mới chớm trên lá cây Hồ Tiêu

Read More
rệp sáp gốc tiêu

Rệp sáp hại gốc cây Hồ Tiêu

Read More
sâu đục thân tiêu

Sâu đục thân cây Hồ Tiêu

Read More
thán thư lá tiêu

Bệnh thán thư trên lá tiêu

Read More
thán thư trái tiêu

Bệnh thán thư trên trái tiêu

Read More
bệnh thối gốc do chết chậm ở dưới gốc cây hồ tiêu

Bệnh thối gốc do chết chậm cây Hồ Tiêu

Read More