Danh mục: Thuốc trừ cỏ

Thuốc diệt mầm cỏ lúa NewRofit 350EC, diệt mầm lúa nước, thuốc diệt hạt, tiền nẩy mầm, thuốc trừ cỏ lá hẹp, lá rộng trên lúa, cỏ lồng vực, đuôi phụng, chác

Thuốc diệt mầm cỏ lúa NewRofit 350EC

Thành phần Pretilachlor   300g;    Butachlor   50g;   và 100g chất an toàn Fenclorim. Công dụng Trừ các loại hạt mầm cỏ lá hẹp và lá rộng phổ biến (hạt mầm cỏ dại) trên ruộng lúa cấy, sạ, đặc biệt có hiệu quả cao đối với hạt mầm cỏ mật, đuôi phụng, lồng […]

Read More