Danh mục: Kích thích sinh trưởng

amino-mix, amino-mic

Phân bón lá sinh học Amino – mix

Amino – mix là phân bón lá sinh học siêu dinh dưỡng – siêu tăng trưởng sang cây, dày lá, lớn trái, bóng trái, ngọt trái, no đòng, trổ đều, chắc hạt, sử dụng được với nhiều loại cây trồng Thành phần: Lisine:   0,1%;  Glysine:  0,1%;  Acid glutamic:  0,1%;  Methionine:  100ppm;  Ga3:  100ppm;  Naa:  800ppm;  […]

Read More
kích thích ra rễ n3m

N3M phân bón lá kích thích ra rễ – chống rụng hoa – tăng đậu quả

Phân bón lá N3M kích thích ra rễ cực mạnh, cây đâm tược mới, chống rụng hoa, tăng đậu trái, kích thích hạt nẩy mầm, tăng trưởng và hồi phục, sử dụng công thức đặc biệt với đầy đủ các dưỡng tố đa trung vi lượng, sản xuất theo công nghệ tiên tiến. Thành phần […]

Read More