Sự quan trong, vai trò của các nguyên tố vi lượng, Mg (magiê), Cu (đồng), Fe (sắt), Mn (mangan), Zn (kẽm), B (bo), Mo (molypden), thành phần vi lượng.

Vai trò của các nguyên tố vi lượng

Magiê (Mg): tham gia vào qua trình quang hợp và quá trình hô hấp của cây, cả 2 quá trình này là cốt lõi cho hoạt động sống của cây.

Đồng (Cu): xúc tiến quá trình hình thành vitamin trong cây, giúp cây kháng khuẩn, giúp cây tăng khả năng chịu hạn, chịu nóng, chịu lạnh.

Sắt (Fe): là chất cần thiết để tổng hợp và duy trì diệp luc tố trong cây

Mangan (Mn): là chất cần thiết cho quá trình hô hấp của cây. Hoạt hóa các enzim chuyển hóa đạm và tổng hợp diệp lục tố. Kiểm soát các quá trình xảy ra trong tế bào ở các pha sáng và tối.

Kẽm (Zn): đóng vai trò quan trọng trong việc tổng hợp đạm, hình thành các chất điều hòa sinh trưởng cây trồng…

Bo (B): tăng khả năng thấm ở màng tế bào, giúp dễ dàng vận chuyển hydrat carbon. Rất cần thiết cho quá trình tổng hợp và phân chia tế bào. Giúp điều chỉnh tỷ lệ K/Ca trong cây. Thiết yếu với sự tổng hợp Protein trong cây. Đóng vai trò trong việc hình thành phấn hoa.

Molypden (Mo): là chất xúc tác cho quá trình cố định và sử dụng đạm của cây thành phần của men khử Nitrate và men Nitrogense, tham gia các quá trình trao đổi chất, tổng hợp chất diệp lục.
 

 

Add your comment

Your email address will not be published.

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.