Hùm sám rừng thiêng, thuốc trừ sâu Triceny 760EC đặc trị tuyến trùng, rệp sáp Hồ Tiêu; mọt đục cành, mọt đục quả cà phê; sâu cuốn lá, sâu đuc bẹ, đục thân

Thuốc trừ sâu TRICENY 760EC, hiệu Hùm Sám Rừng Thiêng

Hùm sám rừng thiêng, thuốc trừ sâu Triceny 760EC đặc trị tuyến trùng, rệp sáp Hồ Tiêu. Trị rệp sáp, mọt đục cành, mọt đục quả cà phê.

Thành phần:

Chlorpyrifos Ethyl          510g/l

Cypermethrin                 250g/l

Additive                           240g/l

Công dụng:

Hoạt chất Chlorpyrifos Ethyl + Cypermethrin có trông Húm sám rừng thiêng, thuộc nhóm lân hữu cơ và nhóm cúc tổng hợp, được hỗn hợp hoàn hảo cùng chất hôc trợ để tạo thành một hỗn hợp đồng nhất, hỗn hợp này có phổ tác dụng rộng hiệu lực trừ sâu kéo dài đã được các công ty đăng ký nhiều tên thương mại khác nhau để phòng, trừ nhiều loại sâu hại trên nhiều đối tượng cây trồng. Đặc biệt là rệp sáp, mọt đục cành, mọt đục quả, kiến hại cà phê; tuyến trùng rệp sáp hại hồ tiêu.

Triceny 760EC đã được đăng ký để phòng trừ sâu cuốn lá, sâu đục bẹ, sâu đục thân hại lúa.

Hướng dẫn sử dụng:

Pha 25ml cho bình 16 lít nước, sử dụng 0,5-0,7 lít/ha. Lượng nước phun 320 lít/ha phun khi sâu độ 1-2 tuổi hoặc khi bướm rộ 5-7 ngày.

Đối với cà phê pha 1 chai 240ml cho phuy 200 lít nước

Chú ý: thời gian cách ly 14 ngày, để tránh xa tầm tay trẻ em.